شرکت دوچرخه سازان بزرگ ترین و بهترین تولید کننده دوچرخه در ایران و خاورمیانه میباشد.

تمامی محصولات این شرکت دارای نماد کیفیت عالی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.

لازم به ذکر است که بیش از 70 درصد تولیدات این شرکت به فروش بازار جهانی میرسد.